eRehistro: Account Creation and DPS Registration

Para sa EASY at CONVENIENT na pagregister sa platform, narito ang ilang mga bagay na dapat mong ihanda para sa pagregister sa eRehistro!


 1. Sino-sino ang mga kailangang magregister sa eRehistro?
  Ang mga bago at lumang rehistrong organisasyon at indibiduwal na nagpoproseso ng personal data, o ang tinatawag nating Personal Information Controllers (PICs) at Personal Information Processors (PIPs) ay dapat magregister gamit ang eRehistro. Ayon sa Section 5 ng NPC Circular 17-01 (https://www.privacy.gov.ph/npc-circular-17-01.../), ang mga halimbawa nito ay

  • Government Sector
  • Financial Sector
  • Telecommunication Sector
  • BPO Sector
  • Education Sector
  • Health Sector
  • Insurance Sector
  • Retail and Manufacturing Sector
  • Pharmaceutical Industry
  • Maritime and Land-Based manning agencies
  • Social media companies
  • Tech Sector
  • Transportation and logistics companies
  • Tourism Sector
  • Non-governmental Organizations
  • Cooperatives
 2. Ano-ano ang mga kinokolektang personal data sa pag gawa ng account sa eRehistro?
  Bilang pagsunod sa Principles of Proportionality at Transparency ng Data Privacy Act, kailangan mo lamang i-encode ang lahat ng mga sumusunod na iba pang personal data sa eRehistro Application Form:

  • Pangalan ng Head ng Organisasyon
  • Email address ng Organisasyon
  • Contact number ng Organisasyon
  • Pangalan ng Data Protection Officer (DPO)
  • Email address ng DPO
  • Contact number ng DPO
  • Magupload ng signature
  • Kasarian ng DPO
  • Pangalan ng indibiduwal na PIC
  • Email address ng indibiduwal na PIC
  • Contact number ng indibiduwal na PIC
  • Government issued ID numbers ng indibiduwal na PIC

  Pagkatapos ma-encode ang lahat ng hinihinging data, kailangang i-print, pirmahan at ipanotaryo ang eRehistro Application Form.

 3. Ano-anong dokumento ang kailangang ihanda para sa pag gawa ng ng account sa eRehistro?
  Sa paggawa ng account at pagregister sa eRehistro, ito ang mga dokumentong dapat i-upload sa platform:

  • Board Resolution o Secretary’s Certificate na nag-aapoint sa inyong DPO
  • Securities and Exchange Commission (SEC) o Department of Trade and Industry (DTI) o anumang katulad na dokumento na nagpapatunay ng existence ng organization
  • Notarized eRehistro Application Form
 4. Ano-ano ang mga impormasyon na hihingin sa pag-accomplish ng registration ng Data Processing System (DPS)?
  Upang mapaghandaan ang pagrerehistro ng inyong DPS, narito ang mga impormasyong kailangan i-encode sa eRehistro:

  • Pangalan ng Data Processing System
  • Uri ng DPS (kung ito ay paper-based/ manual, electronic/automatic o pareho)
  • Purpose ng DPS
  • Kung ikaw ay PIC o PIP
  • Kung ang DPS ay may fully automated decision making
  • Kung ang DPS ay outsourced o subcontracted
  • Categories ng data subject at categories ng data
  • Bilang ng staff sa PIC/PIP’s data protection office
  • Bilang ng recipients kung kanino nadisclose at maaring madisclose ang personal data
  • Kung ito ay nililipat sa ibang entity sa labas ng Pilipinas
 5. Ano ang mangyayari kapag hindi niregister ang DPS ng isang PIC o PIP?

  Dahil ito ang last step ng registration, hindi makakakuha ng Certificate of Registration mula sa NPC ang PIC o PIP kapag hindi niregister ang lahat ng kanilang DPS.

  Kung kulang naman ang nairehistrong DPS ng organisasyon, magiging isa ito sa mga konsiderasyon na titignan ng NPC sa pagsasagawa nito ng compliance checks at kapag nagkaroon ng security breaches. Maaari ring imbestigahan ito ng NPC sa hinaharap.

  Kaya naman kumpletuhin na ang detalye ng inyong DPS upang mapadali ang pag-encode nito sa eRehistro!